Sultan IV. Mehmed’in av müptelası sebebiyle devlet işleriyle alakadar olmadığı doğru mudur?
Müfrid değildir. Av, bir spordur. Padişahlara çok lazımdır. Devlet işleri ile padişahlar alakadar olmaz; hükümet alakadar olur. Padişah saltanat sürer, hükümet etmez. Sultan IV. Mehmed, bugün Avrupa monarşilerinde rastlanacak derecede modern bir hükümdardı. Hiç suçu olmayan Viyana Bozgunu sebebiyle bürokratlar kendisini haksız yere tahttan indirdiler.
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar