Samanoğulları Devleti Türk müdür?
Farstır. İdareciler ve teb’a arasında Türkler de vardır.
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar