Sultan III. Mehmed’in idam edilen oğlu Şehzade Mahmud ve diğer şehzadeleri I. Ahmed ile I. Mustafa aynı anneden midir?
Şehzâde Mahmud ve Mustafa, Halime; Ahmed, Handan Haseki’den doğmuştur.
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar