Bayi ile müşteri fiyat ve adedde anlaşsa, müşteri sonra 15 günde ödeme yapacağını söylese caiz midir?
Bu peşin satış demektir. Rıza ile 15 güne kadar semeni ödeyebilir. Bayi, hilafına bir örf yoksa, daha evvel de isteyebilir. Şu tarihe kadar veresiye veya şu kadar taksitle denmişse, müşteri bu tarihte öder; bayi daha evvel isteyemez.
11 Aralık 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar