Miras sadece evin oğluna verilip kız çocuklara hiçbir şey verilmese, kız evlatlar fitne çıkmasın, ana ata üzülmesin diye bu durumda memnuniyetsiz olarak da haklarını helal etse, âhirette ana babadan hesap sorulur mu?
Miras taksim edildiği zaman anne baba zaten ölmüş demektir. Ölmüş kimsenin mirası taksim edilir. Dindar insanlar bu taksimi şer’î esaslara göre yapar. Bir kimse sağlığında mirasını taksim edemez. Ancak mallarını çocuklar arasında dağıtabilir. İstediğine istediği malı verebilir. İsterse birine hiç vermez; ama bu yaptığı meşru bir sebebe dayanmıyorsa mekruhtur. Ama vermediği kimse bir şey isteyemez.


4 Aralık 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar