Bir Hanefî, bir meşakkat hâlinde Hanefî’ye göre aldığı gusl ve abdestle seferde iki namazı cem edebilir mi?
Malikî mezhebinin gusl ve abdest için aradığı şartları yerine getirmişse edebilir. Getirmemişse, zaruret varsa, caiz olur.


4 Aralık 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar