Dağ, ova gibi hazineye ait yerlere muvakkaten izinsiz baraka yapmak, hayvanlar için kümes yapmak kul hakkına girmek midir?
Suç değilse,  başkasına zarar vermiyorsa,  mahzuru yoktur.


22 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar