Hazret-i Âdem’in ilk insan olmadığını söyleyen küfre düşer mi?
Bir delili, bir nassı yanlış tevil ederek söylerse, bid’at sahibi olur. Aksi takdirde küfre düşer.
22 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar