Fıkıh kitaplarında dârülharbde bir müslümanın fâiz ile ve fâsid bey’ ile kâfirden ve orada müslüman olandan mal çekmesi câizdir. Çünki, onların malını rızaları ile almak mübahtır, diyor. “Orada Müslüman olan” ne demektir? 
O memleketin vatandaşı olan Müslüman demektir. Yani Osmanlı vatandaşı bir Müslümandan Avusturya’da faiz almak caiz değildir. Ama Avusturya vatandaşı Müslümandan bir başka Avusturya vatandaşı veya Osmanlı vatandaşı müslüman fâiz alabilir. Veren günaha girer.
15 Kasım 2019 Cuma
Alakalı Başlıklar