İhyâu Ulûmi’d-Din kitabında bir öğünden fazla yemek yiyenin müsrif olduğu söyleniyor. Bunun ölçüsü nedir?
Gündüz iki öğün veya acıkmadan ikinci öğün kast ediliyor. Yoksa günde iki öğün yemek caizdir ve fıkıhta akidedir. Hatta fıtra ve kefaretler buna göre hesap edilir.


10 Kasım 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar