Şeriat ve fıkıh birbirinden ayrı mıdır?
Şeriat, din; fıkıh ise din ilmi demektir. Bunları birbirinden farklı mütalaa etmek hatadır.


10 Kasım 2019 Pazar
Alakalı Başlıklar