BOP nedir? 
Ortadoğu’da, Almanya'nın ve Rusya'nın nüfuzunu kırıp buradaki enerji kaynakları üzerinde Amerika’nın, daha doğrusu global sermayenin hâkimiyetini kurmayı hedefleyen bir proje idi. Bu proje İsrail’in de elini rahatlatacaktı. Bu projenin arz-ı mevud ile alakası yoktur. Burada kilit vazifelerden bir tanesi de Türkiye’ye düşüyordu. Ancak çeşitli muvaffakiyetsizlikler ve konjonktürün değişmesi sebebiyle projenin rafa kalktığı zannediliyor.


26 Ekim 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar