Gelecek senenin uşru şimdiden verilir mi?
İbn Âbidin metninde der ki: "Nisaba malik olan bir kimse, birkaç senenin veya birkaç nisabın zekatını önceden verse sahih olur. Çünkü sebep mevcuttur. Keza ekini veya meyvesi meydana çıktıktan sonra kemale gelmeden onların öşrünü verse caiz olur. Ekin ve meyve meydana çıkmadan vermenin caiz olup olmayacağında ihtilaf edilmiştir. En zahir olan kavle göre caizdir. Şu halde, gelecek senenin zekâtını şimdiden vermek caizdir. Fazla gelirse fazlası sadaka olur veya sonraki seneye mahsup edilir. Az gelirse tamamlanır.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar