Bir insan mesela birkaç meselede Mutezile gibi inansa, diğer tüm mevzularda Ehl-i Sünnet gibi insansa, bu kimseye bid’at ehli denir mi?
İman gibi, Ehl-i sünnet itikadı da bir bütündür. Bir meselede bile Ehl-i sünnet dışı inanmak, kişiyi bid’at ehli yapar.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar