İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı kitabınızda Kavalı Mehmed Ali Paşa övülmektedir. Halbuki devlete isyan etmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?
Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'ın otonom valisiydi. Neredeyse bir hükümdardı. Kendisini divandan kovarak tahkir eden Hüsrev Paşa’nın tahrikiyle ayaklandı. Yaptığı isyan idi. Ama şahsiyeti ve itikadı düzgündü. Mısır’a ve Müslümanlığa çok hizmeti oldu. İnsanlar masum değildir. Bir insanın bir meziyetinden dolayı övülmesi, başka hatalarının da övüldüğünü göstermez.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar