İşgal ile fetih arasındaki fark nedir?
Lügat olarak farklıdır. Arapça işgal, meşgul etmek demektir. Türkçe’de bir yeri, bir malı zorla ele geçirmek manasına kullanılır. Arapça’da fetih açmak demektir. Türkçe’de bir toprağı harb veya sulh yolu ile ele geçirmek manasına kullanılır. İşgalde menfi mana vardır ve muvakkattir. Fetihde ise müsbet mana vardır ve muvakkat değildir. Vatan edinme mevzubahistir. Umumiyetle edene göre fetih, edilene göre işgal deniyor ise de, işgal hukuken tanınmayan geçici bir haldir. Fetihte ise artık orası vatan edinilmiştir. İşgalde geçicilik ve tanımama; fetihte kalıcılık ve tanınma vardır.


22 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar