Bir kimse, zifafa girmediği ama halvet olduğu zevcesine talâk verse, bundan dönebilir mi?
Zifaf olunmamış, ama halvet olmuş yani bir yerde zevciyle baş başa kalmış kadın boşandığı zaman buna verilen talâk ric’î değil bâindir. Talâk beyanını açık da söylese kinayeli de söylese böyledir. Erkek geri dönemez. Yeni bir nikâh yapılması lazımdır.


12 Ekim 2019 Cumartesi