Mukim veya misafirin, câmide itikâfa niyet etmeden mübâh olan bir şeyi insanları rahatsız etmeden konuşması câiz midir?
Mübâh sözleri konuşmak itikâf etmiş olmayana da câiz ise de hilâf-ı evlâdır. İtikâfa niyet etmemiş ise, konuşmamalıdır.
16 Nisan 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar