Osmanlılarda, Takvim-i Vekâyi’den evvel halkın cereyan eden hadiselerden habersiz olduğu ve cahil kaldığı doğru mudur?
Cereyan eden hadiselerden habersiz olunca insan cahil mi oluyor? Takvim-i Vekâyi resmî gazetedir. Bugün bile Resmî Gazete’yi okuyan çok az insan vardır.
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar