Evliyanın ilmi kesbî midir; vehbî olarak da ilim elde etmesi mümkün müdür?
İlim öğrenmek için sebeplere yapışmak lâzımdır. Ama bazen bu ilim -çok nadir- vehbî olarak da verilebilir. Ahmed Nâmekî Câmî veya Terzi Baba gibi.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar