Zülüflü İsmail Paşa’nın, Sultan Abdülmecid’in oğlu olduğu doğru mudur?
Zülüflü İsmail Paşa'nın annesi Feleksu Kalfa, saraylı bir cariyedir. Sultan Abdülmecid’e bir edepsizlik yaptığı, şaka olsun diye abdest alırken ensesinden aşağı su döktüğü için çırak edilmiştir. Sultan Hamid, İsmail Paşa’ya yakınlık duyduğu veya güya çekindiği için çevresine almış, Sultan Mecid ile de simaen benzerlik kurulduğu için böyle bir dedikodu çıkmıştır. Cariye, güya saraydan çırak edildiğinde hamile imiş; bunu bilmiyormuş veya söyleyememiş. Şer'î hukukta çocuk, yatağında doğduğu adamındır. Aynı şekilde Üveys Paşa'nın, Yavuz Sultan Selim'in; Hekimoğlu Ali Paşa’nın da Sultan II. Mustafa'nın oğlu olduğu iddia edilir.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar