Zülüflü İsmail Paşa’nın, Sultan Abdülmecid’in oğlu olduğu doğru mudur?
Zülüflü İsmail Paşa'nın annesi saraylı bir cariyedir. Sultan Abdülmecid’in çocukları kendisine yakınlık duyduğu ve biraz da onlara benzediği için böyle bir dedikodu çıkmıştır. Cariye, güya saraydan çıkıtğında hamile imiş; kimseye söyleyememiş. Şer'î hukukta çocuk, yatağında doğduğu adamındır. Aynı şekilde Üveys Paşa'nın, Yavuz Sultan Selim'in; Koca Ragıp Paşa'nın da Sultan II. Mustafa'nın oğlu olduğu iddia edilir.
8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar