Selman-ı Fârisî hazretleri ile Cafer-i Sadık hazretleri aynı devirde yaşamadıkları halde neden Nakşi silsilelerde böyle gözükmektedir?
Önce başka bir mürşit tarafından evliya yapılmışlar; sonra ruhâniyetinden istifade ederek halifesi olmuşlardır.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar