Kadın, beyinden izinsiz olarak tütün içebilir mi?
Erkek kokusundan rahatsız oluyorsa, men edebilir. (İbni Abidin, Kasm Bâbı)
16 Nisan 2012 Pazartesi