Sultan Reşad’a Mehmed ismini veren İttihatçılar mıydı?
Sultan Hamid tahttan indirilip, Reşad Efendi tahta çıkarılınca, bu, İstanbul’un ikinci fethi sayılıp meclis padişahın V. Mehmed unvanını kullanmasını kabul etti.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar