İlimleri aklî ve naklî ilimler diye ayırmak doğru mudur?
Usul, metodoloji icabıdır. İlimlerin bir kısmında akıl, müşahede ve tecrübeler rol oynar bir kısmında ise nakil.


8 Ekim 2019 Salı
Alakalı Başlıklar