İslâm hukukunda eşcinselliğin hükmü nedir? Hukukuken cezalandırılan bir suç mudur? Genetik midir, yoksa tercihe dayalı bir şey midir? Eşcinselliğin genetik olması ile tercih hakkı olması arasında ne gibi hüküm farklılığı vardır?
Hemcinsiyle cinsî temas haramdır. Cezası hakkında âlimler arasında ihtilaf olmakla beraber, o halde yakalanmışsa İslâm devletinde mahkeme kararıyla öldürülür; aksi halde sürgün gibi bir ta’zir cezası verilir. İslâmiyet homoseksüaliteye tabiî bir hal ve şahsî tercih olarak bakmaz. Homoseksüellik genetik ise, sahibinin bunda bir kabahati yoktur. Nefsiyle mücadele edip, günahtan kaçınacaktır. Homoseksüalite bazen edinilmiştir. Çocukken uğradığı bir taciz veya kadın elbisesi giydirme gibi haller yüzünden ortaya çıkmıştır. Hormonal, hipnotik vs tedavilerle düzelmesi mümkündür.


16 Nisan 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar