İcralı malları almak uygun mudur?
Haksız yere haczedildiği bilinmiyorsa caiz ise de ağlayanın malı gülene hayretmez.


16 Nisan 2012 Pazartesi