Fetva sorup cevap aldığımızda kaynak söylenmediği için, suali soran kaynağını bilmek mecburiyetinde midir?
Avamın delil ve kaynak sorması lâzım değildir. İlmine ve takvasına itimat edip bir âlime sorduğunda mehaz bildirmesi icap etmez. Avam, yani halktan ilimle meşgul olmayan biri, çoğu zaman mehazı okusa da anlamaz. Kaynak sorması abes olur. Kaynaktan anlayan cinsten ise, zaten kendi araştırıp bulabilir. İlk Müslümanlar sahabe ve tâbiîn fakihlerine bir fetva sorduğunda, kaynağını, delilini sormazlardı.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar