Bir odada içilmese dahi içki varsa, oynanmasa dahi iskambil kâğıdı, tavla, dama gibi oyun âletleri varsa ve çalınmasa bile çalgı âletleri varsa, o odada kılınan namaz mekruh olur ve yapılan dualar kabul olmaz, rahmet melekleri oraya girmez diye işittim. Televizyon, radyo, müzik de dinlenen mp3, kompütür ve cep telefonu da bunlara dâhil midir?
Kalbi meşgul eden, huşuyu gideren şeyler yanında, meselâ süslü şeyler karşısında, oyun ve çalgı âletlerinin bulunduğu yerde ve arzu ettiği yemek karşısında özürsüz kılmanın mekruh olduğu fıkıh kitaplarında meselâ İbni Abidin’de yazılıdır. Buraya rahmet meleklerinin girmeyeceği ve burada yapılan duanın kabul olmayacağı da Tergibü’s-Salât’da yazıyor. Bahsettiğiniz âletler müzik âleti değildir. Bu maksatla kullanılıyorsa müzik âleti sayılır. Hiç değilse ekseriyete bakılır. İbni Abidin’de “kalbi meşgul edecek şeyler” diyor. Demek ki üzeri örtülürse kerahat ortadan kalkar. Cep telefonunda hiç çalgı çalınmıyor, ama orada bulunması kalbi meşgul ediyorsa, “kim aradı?” acaba gibi şeyler kalbine geliyorsa, bunun da orada bulunmaması lâzımdır.


14 Nisan 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar