Müslüman olmayan bir devletin bayrağını hürmetle öpmek küfr olur mu?
Hayır. Bayrak dinî bir alâmet değildir. Şimdi bütün ülkeler bu bakımdan aynıdır. Devletin dini olmaz. Her devletin ülkesinde Müslümanlar gayrımüslimlerle karışık yaşamaktadır.


14 Nisan 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar