Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bazı kaynaklarda Hazret-i Hasan'ın, eşi tarafından Yezid’in talebiyle yavaş yavaş zehirlenerek öldürüldüğü geçiyor. Ne kadar doğrudur?
Bazı kaynaklar Halife Yezid’i suçluyor ise de, sonraki tarihçilerin Şiî tesiriyle hep Emevîler aleyhinde hâdiseleri tefsir ettiği düşünülürse bunun aslını olmadığı neticesi çıkarılabilir. Hazret-i Hasan çok güzeldi. Çok defa evlendi. Zevcesi, babasının kumandanlarından Eş’as’ın kızıydı. Kıskançlık sebebiyle zevcini öldürdü. Meşhur ve makul olan budur.


24 Ağustos 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar