Dinin hüküm koymadığı trafik, para, kimlik, imar, yol, şehircilik gibi mevzularda hükümetin kanun koyması caiz midir?
Şeriatın hüküm koymadığı sahalarda, halife, maslahata (umumun menfaatine) veya örfe göre kaideler koyabilir. Bu caiz ve lâzımdır. Osmanlılarda buna örfî hukuk deniyor.


7 Ağustos 2019 Çarşamba
Alakalı Başlıklar