Varvar Ali Paşa neden isyan etti?
Varvar (Varvarî) Ali Paşa’nın isyan sebebi bugün bile tam manası ile aydınlatılmış değildir. Bazı kaynaklarda saçma sapan sebepler zikrediliyor ise de bunlar ciddiye alınacak şeyler değildir. Siyasî ve şahsî sebeplerle ayaklanmış olması çok muhtemeldir. Varvar Ali Paşa, Sultan IV. Murad’ın yakınıydı. Çok muvaffak bir devlet adamıydı. Bu sebeple hased edeni çoktu. Yeni padişah zamanında bunu gözden düşürmek için uğraştılar. Ali Paşa da saf ve kendini beğenmişti. İhtilal hevesiyle ayaklandı. Sivas valisi iken, Padişahın bayram harçlığı diye yüksek bir meblağ göndermesini istemesi, üstelik vâlinin güzel hanımını da yollamasını istemesi ve paşanın da kabul etmediği için ayaklandığı gibi iddialar gülünç birer dedikodudur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ve Kâtib Çelebi fezlekesinde yazıyor ise de, bu, doğru olduğunu göstermez. Doğru olsaydı hanımın kocası İbşir Paşa, Varvar Ali Paşa’ya neden karşı çıksın?
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar