Havf ve reca yazarken, r harfi kalın okunduğuna göre, raca yazılması icab etmez mi?
Hükmürra, Kur’an-ı kerim içindir. Arap harflerinin Latin harfleriyle yazılışında müstakar kaideler yoktur. Bazı hassas müelilfler, doğru okunuş ve anlamayı temin için harfin kalınlığına dikkat ediyor. Mesela sad harfini tebarüz için vasıyet, tavsıye yazıyor.


30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar