Hak mezhep imamlarından tâbi olduğumuz imamı diğer imamlardan üstün görsek ve ona muhabbetimiz daha fazla olsa, taassup sayılır mı?
Bir kimse üstün ve haklı gördüğü bir müçtehidi taklid eder. Diğerlerini de inkâr etmez.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar