Bir kitapta, aklın doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti olduğunu söyleyenlere diyor ki,  “Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği benim bildiğim akıl değil bilgidir.” Bunu nasıl değerlendirmelidir?
Bilgi, akla; akıl da insana yol gösterir. Akıl yoksa, bilgiyi nasıl anlasın? Kimya-i Saadet ve Ahlâk-i Alâî kitapları aklı ve vasıflarını güzel anlatır. İslâm Ahlâkı kitabı bunların hülâsasıdır. 


30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar