Din kitaplarında cima adabı serlevhası altında anlatılanların sıhhati nedir?
Bu gibi rivayetler hakkında ulema fevkalade zayıf, hatta bazısı  uydurmadır, diyor. Bu gibi şeylerin doğacak çocukla alâkasının bulunması akla ve şeriata aykırıdır. Zira, kimse kimsenin günahını cezasını çekmez. Kaldı ki bu günah değil; olsa olsa âdâbdır. Edeb, riayet edebilene iyidir. 
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar