Fıkıh kitaplarında bir kavle göre namaz kılana göre çok hareket namazı bozar. Yani bir kimse benim yaptığım amel-i kesirdir; bu namaz bozar diyorsa bir kavle göre bozulur deniyor. Peki, bu kimsenin yaptığı amel-i kesir olmasa kendisi bunu ameli kesir bilse veya zannetse yine namazı bozulur mu?
Bilmek veya zannetmekle olmaz. Dışarıdan bakan adam, bu adam namaz kılmıyor kanaatine kapılacaksa, amel-i kesirdir. Saç taramak, kemer bağlamak, öpmek, yürümek, yemek, ceketini giymek, amel-i kesirdir. Bahsettiğiniz kavil, müftâbih değildir.
13 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar