Hilmi Ziya Ülken, 1922 senesinde neşrettiği Anadolu’da dini ruhiyat müşahedeleri ismindeki makalesinde, Orhan Gazi’nin Geyikli Baba’ya iki yük araki ve iki yük şarap gönderdiğini XV. asırda düzenlenmiş bir belgeye istinaden anlatır. Bu araştırma hakkında ne buyurursunuz?
Uydurmadır. Mir’at-ı Kâinat’ta dôlu diye geçer. Dôlu, şarap değil, ayrandır. Su katılmış şaraba da derler.
25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar