Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hilmi Ziya Ülken, 1922 senesinde neşrettiği Anadolu’da dini ruhiyat müşahedeleri ismindeki makalesinde, Orhan Gazi’nin Geyikli Baba’ya iki yük araki ve iki yük şarap gönderdiğini XV. asırda düzenlenmiş bir belgeye istinaden anlatır. Bu araştırma hakkında ne buyurursunuz?
Ciddiye alınacak bir şey değildir. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki, Müslümanın şarap içmesi, imal etmesi ve satması yasaktır. Kaldı ki, Orhan Gazi, XIII.asırda yaşamıştır. Mir’at-ı Kâinat’ta Dolu baba'dan bahsedilir. Dolu (doğlu), ayrandır. Su katılmış şaraba da derler. Bazıları bu yanlış manaya sarılıp, böyle şeyler uydurmuştur.


25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar