Tafust veya  Khamsa diye adlandırılan, bir elin beş parmağı şeklinde ve genellikle takı olarak kullanılan aksesuarı kullanmakta mahzur var mıdır?
Yoktur. Fatma anamızın eli diye de bilinir.


25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar