Birisi arsasında bulunan zeytinleri veya armutları toplamasa ya da yiyeceği kadar toplasa, uşru bunların tamamı üzerinden mi hesaplar?
İmam-ı Azam’a göre meyveden uşur verilir; İmameyn’e göre verilmez, çünki bir sene saklanamaz. Mahsulün uşru, İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf’a göre yiyecek hale gelince toplanmasa da hepsinden verilir. İmam Muhammed’e göre hasad ettiği mikdardan verir. İmameyn’e göre bir mahsulden uşur vermek için 1250 litre olması aranır. Yediği ve yedirdiğinden de vermez. Bahçedeki mahsulden verilmez. Fakirler İmameyne göre, zenginler İmam-ı Azama göre hareket ederlerse iyi olur.


25 Temmuz 2019 Perşembe
Alakalı Başlıklar