Kâfirlere, fâsıklara, çocuklara, bidat ehli kimselere kıble sorulmayacağı bunlara sadece yönleri anlamak için güneşin ne taraftan batıp, ne taraftan doğduğu sorulabileceği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Velev ki bunlara kıblenin yönünü sorup o cihete namaz kılan bir kimsenin namazı sahih olur mu? Vakit içinde iadesi, vakit çıkınca kazası lazım gelir mi?
Bunlara sorup, başkaca hiç araştırmadan, düşünmeden oraya doğru kılarsa namaz sahih olmaz mânâsınadır. Yoksa kim söylerse söylesin, insanda bir fikir hâsıl eder. Yalnızca bunların sözüyle hareket etmek kâfi gelmez.


13 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar