Sarf ve nahv ilimlerinin fazileti ile alakalı Arapça bir söz vardı. Hatırlıyor musunuz?
İ’lem enne’s-sarf ümmü’l-ulûm ve’n-nahv ebûhâ. Bil ki sarf (morfoloji, kelime bilgisi), ilimlerin anası, nahv (sentaks, cümle bilgisi) de babasıdır.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar