Bir hanım, muayyen haldeyken cünüp de olsa, gusül abdesti almadan tırnaklarını kesmesi câiz midir?
Mekruhtur.


13 Nisan 2012 Cuma