Hukuki hüküm verirken İmam-ı azam ve İmameyn’in farklı görüşleri varsa, hangisi tercih edilir?
Hangisi müftabih ise, yani sonra gelen tercih ehli âlimler hangisini sahih bulmuşsa onunla amel edilir. Böyle olmayanlarda, ibadetlerde İmam-ı Azam, muhakeme ve muamelatta ise İmameyn’e uyulur.


22 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar