Tilâvet secdesinde secdeden sonra ayağa kalkmak lâzım mıdır?
Tilâvet secdesinde başta ve sondaki iki tekbir sünnet; ayakta secdeye gidip sonra ayağa kalkmak müstehabdır. (İbn Âbidîn, Secde-i Tilavet bahsi.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar