Rükû’yu unutanın hâlini tafsilatlı izah eder misiniz?
Rükû’yu unutan tekrar döner rükû yapar. Secde etmişse, rükû’yu yaptıktan sonra o secdeyi tekrar yapar. Namazı selâmladıktan sonra sehv secdesi yapar.
13 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar