Muhammed Ali Sabunî’nin Ahkâm Tefsiri ehl-i sünnete uygun mudur?
Kendisi ilim sahibi olmakla beraber, modernist fikirleri de vardır. Tefsiri avama tavsiye edilmez.
1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar