Bir fıkıh kitabında “Resûlullahın, eshâb-ı kiramın, tâbiînin ve hatta dört imamın ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir” dedikten sonra, “Ağız ile niyet etmek, Şâfiî ve Hanbelîde sünnettir” yazıyor. Peygamber efendimizden ve selef-i sâlihînden hiçbirisinde bu fiil görülmediği halde bahsedilen iki mezhepte ağız ile niyet etmek nasıl sünnet olabiliyor?
Bu iki mezhebde namazda ağız ile niyet, ihramda ağız ile niyete kıyasen sünnet olarak görülmüştür.Burada ağız ile niyetin, ef'al-i mükellefîndeki sünnete dahil olduğu, yani şer'î hükmü olan sünnet kast ediliyor. Yoksa Resulullah'ın yaptığı manasına gelmiyor.


1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar