Günümüzdeki camilerin ekserisi eskinin mimari estetik ve zevkinden mahrumdur. Böyle bir camiye çirkin demenin dinen mahzuru var mıdır?
Hayır. Çirkin çirkindir. Çirkin olan, mimarîsidir. 
15 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar